SPOR
Giriş Tarihi : 18-06-2020 20:49   Güncelleme : 18-06-2020 20:57

Trabzonspor'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber

TFF Tahkim Kurulu 18 Haziran 2020 günlü (20) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

Trabzonspor'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber

1. E.2020/61- K.2020/ 115

Futbolcu Ferhat Yazgan'ın Sakarya Spor A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 22.01.2020 tarih ve E.2019/550 - K.2020/60 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacının, itirazının kısmen kabulü edilerek fesih tazminatı tutarının 665.036,32 TL olarak düzeltilmesine,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

2. E.2020/63- K.2020/ 116

Futbolcu Muhammed Himmet Ertürk'ün Denizli Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.01.2020 tarih ve E.2019/554 - K.2020/49 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacının, itirazının kısmen kabulü edilerek fesih tazminatı tutarının 315.270,20 TL olarak düzeltilmesine,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

3. E.2020/64- K.2020/ 117

Düzce Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Kemal İşlemek ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.01.2020 tarih ve E.2019/527 - K.2020/32 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2020/65- K.2020/ 118

Futbolcu Talha Aydemir ile Düzce Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 22.01.2020 tarih ve E.2019/539 - K.2020/59 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2020/114 - K.2020/ 119

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin PFDK'nın 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/735 K.2019-2020/884 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin 07.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020 tarihlerinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2020/115- K.2020/ 120

Kastamonu İl Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü'nün AFDK'nın 16.03.2020 tarihli E.2019-2020/1355 K.2019-2020/1770 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Kastamonu İl Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü'nün ilk kez müsabakayı terk ederek talimatlara aykırı davranışta bulunması nedeniyle FMT'nin 24/1-a maddesi gereği eyleme uyan FDT'nin 46. maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağup sayılmasına (FDT madde 32) ve yine aynı madde uyarınca mevcut puanlarından 3 puan silinmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2020/116- K.2020/ 121

Demir Grup Sivas Spor Kulübü Derneği'nin PFDK'nın 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/738 K.2019-2020/878 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Demir Grup Sivas Spor Kulübü Derneği'nin stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2020/117- K.2020/122

İnegöl Spor Kulübü'nün futbolcusu Cengiz Ötkün ile ilgili PFDK'nın 19.03.2020 tarihli E.2019-2020/780 K.2019-2020/913 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- İnegöl Spor Kulübü'nün futbolcusu Cengiz Ötkün'ün müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2020/118- K.2020/123

Sarıyer Spor Kulübü'nün idarecisi Ali Koray Büyükasar ile ilgili PFDK'nın 19.03.2020 tarihli E.2019-2020/777 K.2019-2020/935 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Sarıyer Spor Kulübü'nün idarecisi Ali Koray Büyükasar'ın rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 13.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2020/119- K.2020/124

Hekimoğlu Trabzon Spor Kulübü'nün futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı ile ilgili PFDK'nın 19.03.2020 tarihli E.2019-2020/779 K.2019-2020/919 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hekimoğlu Trabzon Spor Kulübü'nün futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı'nın rakip takım futbolcusna yönelik ayrımcılığı nedeniyle FDT'nin 42/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezasının; eylemin vasfının değiştirilmesi suretiyle, eylemin niteliğine uyan FDT'nin 41. maddesi gereğince takdiren ve teşdiden 4 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilerek farklı gerekçe ile kararın onanmasına oybirliği ile,

11. E.2020/120- K.2020/125

Yakutiye Spor Kulübü'nün futbolcusu Muhammet Köşedar ile ilgili AFDK'nın 19.03.2020 tarihli E.2019-2020/1408 K.2019-2020/1819 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yakutiye Spor Kulübü'nün futbolcusu Muhammet Köşedar'ın topsuz alanda rakip takım futbolcusuna kafa vurarak kural dışı harekette bulunması nedeniyle

FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

12. E.2020/121- K.2020/126

Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş. Kulübü antrenörü Özhan Pulat ile ilgili PFDK'nın 19.03.2020 tarihli E.2019-2020/767 K.2019-2020/937 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin antrenörü Özhan Pulat'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

KAYNAK: TFF

Mehmet Öztürk / Araklı Haber

Mehmet ÖztürkMehmet Öztürk