İYİ PARTİ
Giriş Tarihi : 15-03-2019 14:40   Güncelleme : 24-07-2019 02:14

Hasan Suiçmez Röportajı Bölüm-3

Araklı Haber Millet İttifakı Araklı Belediye Başkan Adayı Hasan Suiçmez'in projelerini anlattığı röportajını bölümler halinde yayımlamaya devam ediyor. İşte Hasan Hocanın röportajının 3. bölümü.

Hasan Suiçmez Röportajı Bölüm-3

ULAŞIM VE TEKNİK ALTYAPI KARARLARI

İyi Parti Belediye Başkan Adayı Eğitimci Araştırmacı Yazar Sn. Hasan SUİÇMEZ, Araklının Ulaşım ve Altyapı yetersizliklerine çözüm sağlayacak projelerinden bahsetti.

SUİÇMEZ;

  • Karadeniz Bölgesini batı ile bağlayan birinci derece yolun üzerinde olması önemli bir potansiyel olmakla birlikte, bu önemli bağlantının demiryolu ile desteklenmesi ve bu yönüyle özellikle sanayi açısından bölgenin gelişimi öngörülmüştür. Mevcut 1. derece ulaşım bağlantısı demiryolu ile desteklenmesi öngörülmüştür.

Burada vurgulanması gereken konu kıyıdan dolgu olarak geçen transit yolun kenti görünürlük, kıyıyı kullanma ve yerleşme alanını risk altında bırakması açısından bir çok olumsuzluğu bulunmaktadır. Araklıların, hatta çevre yerleşmelerin eğlen-dinlen (rekreasyon) alanı olan Araklı ilçesi insanların denize girdiği en önemli doğal koylardandı. Ancak yolla birlikte denizle bağlantısı koparılarak artık deniz görülemez hale gelmiştir. Dalgadan korunmaya yönelik 4-5 metre yüksekliğinde yapılan devlet yolu, kentin önünde bir set konumuna gelmiştir. Bu nedenle özellikle iklim değişikliğine bağlı ani ve yoğun yağan yağmurla birlikte su baskınlarına maruz kalmaktadır. Bu ani su baskınlarında doğru drenaj sistemi olmadığından (dere yataklarının kapatılması, yol altında doğru veya yetersiz sanat yapılarının olması) Araklı yerleşmesini taşkın riski altında kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca kentte yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin birlikte ankarahaliyika çalışması da bu riski arttırmaktadır. Başka bir gerekçede kent içi yollarının önemli bir kısmının asfaltlanarak geçirgenliğinin azaltılmasıdır. Bu sorunlar aslında kentin tamamına yakınının riskli bölge tercih etmesinden de kaynaklanmaktadır.

!!!!! Öncelikle çevre yolunun (çevre düzeni planında görülen) geçirilerek kentin önünde set oluşturan bu yolun netkur cisco kotunun düşürülerek eğlendinlen (rekreasyon) amaçlı kullanılması amaçlanmalıdır. Böylece kentin havalanması (rutubetli bir iklimde olduğumuz unutulmamalı) denizle olan bağlantısı ve drenaj sisteminin çözümlenmesi ilk hedeflerimizden olacaktır.

Dere yataklarının kapalı olanlarının (kuru dere olsa dahi) üzerleri açılarak gerek riski azaltmak gerekse eğlen-dinlen (rekreasyon) amaçlı kullanılması amaçlanmalıdır. Karadere ve Küçükdere korunarak yeşille bütünleştirilerek kentlinin hizmetine sunulmalı ve buradan denizle buluşma sağlanmalıdır.  Kısaca Vadilerin rekreatif amaçlı korunması ve kullanılması, bu işlevle uyumlu olmayan kullanımlara alternatif alanların belirlenmesi.

Böylece Sahil kesiminde öncelikle yöre halkının ve diğer kıyı yerleşmelerinin kullanımına yönelik deniz turizmi yatırımlarını ekolojik dengeye ve toplumsal hassasiyetlere duyarlı şekilde teşvik etmek gerekir. Konakönü ile birlikte…

Amatör balıkçılık, doğa yürüyüşleri, dağcılık, mağara turizmi ve diğer doğa sporlarını Doğa Turizmi kapsamında ele alarak, yayla turizmi ile ilişkilendirilecektir. 

  • İlçe merkezi olması dolayısıyla, hizmet verdiği kırsal alanın ihtiyaç duyacağı temel eğitim ve sağlık donatıları oluşturulacaktır. Alt ölçekteki plan çalışmalarında buraların yer seçimi ve yapılaşma şartları belirlenecektir. Üretilen ürünlerin kırsal merkezlerde toplanması için gerekli depolama alanları sağlanacaktır. Kırsal kalkınma için oldukça önemli olan bu depolama alanlarının yer seçimi ve yapılaşma koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecektir.

Kırsaldan olan göçü durdurmanın bir yolu buradaki genç nüfusa tarım ve hayvancılığa yönelik destek vermek ve buralarda en asgari düzeyde (eğitim, sağlık, gibi) donatıların bırakılmasıyla mümkün olabilir. Bu nedenle merkez köyler belirlenerek bunların tarım (organik tarım), hayvancılık ve turizm (eko turizm olabilir) desteklenebilir. Bu süreçte özellikle kadın istihdamının teşvik edilmesiyle kadının ekonomik ve toplumsal hayattaki etkinliğini arttırmak önemlidir. Üretimin doğrudan dağıtımında rol tanımlanması gerekir.

Yeni sanayi ulaşım yolu rehabilite edilecek ve sanayiye ulaşım için yeni köprü gaziantep inşa edilmesi sağlanacak.